Realizacje

Naszymi kontrahentami są: GDDKiA, ZDW w Gdańsku, ZDW w Olsztynie, PEWiK Malbork, ECO Malbork, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Starostwo Malbork, Miasto Malbork, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Stary Targ oraz wiele biur projektowych i przedsiębiorstw budowlanych z terenu całej Polski.

Poniżej przedstawiamy niektóre wykonane usługi geodezyjne:
 • obsługa budowy farmy wiatrowej Jasna I i Jasna II, gmina Dzierzgoń (2019-2020 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej wraz ze wznowieniem znaków granicznych pasa drogowego- droga krajowa nr 22 odc.CZARNA WODA-ZBLEWO (2019-2020 rok), dł. ok. 18 km .
 • mapa do celów projektowych na terenie miasta Mlabork, przeznaczona dla realizacji projektu sieci telekomunikacyjnej, pow.- ok.120 ha - (2018 rok)
 • mapa do celów projektowych na terenie powiatu Nowy Dwór Gd., przeznaczona dla realizacji projektu sieci telekomunikacyjnej, dł. ok. 100km - (2018-2019 rok)
 • obsługa budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Malborku, ulice: W.Pola, W.Broniewskiego, Polnej, S.Dygata, J.Tuwima, K.I.Gałczyńskiego - 1.6 km i 116 przyłączy (2018 rok)
 • ustalenie lini brzegowej- gm.Sztum, obr.Postolin, Struga Postolińska, dł.- 1.5 km (2017 rok)
 • obsługa budowy amfiteatru miejskiego wraz z drogami dojazdowymi w mieście Sztum (2016 rok)
 • obsługa budowy stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w mieście Sztum (2016 rok)
 • obsługa budowy boiska piłkarskiego wraz bieżnią stadionu miejskiego w Nowy Stawie (2016 rok)
 • obsługa budowy drogi gminnej w miejsc.Nowa Wieś dł. ok. 1.6 km (2015 rok)
 • obsługa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czerwonych Stogach (2014-2015 rok)
 • obsługa budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w mieście Malborku ulice: Chodkiewicza oraz Chrobrego,dł. ok. 2.5 km (2014-2015 rok)
 • mapa do celów projektowych przeznaczona dla realizacji projektu sieci telekomunikacyjnej, dł. ok. 70km - (2014 rok)
 • pomiar syt.-wys. nabrzeża oraz koryta rzeki Wisły w miejsc. Leszkowy (2013 rok)
 • stabilizacja nowych punktów granicznych pasa drogi wojewódzkiej nr.541 na odc. Lidzbark W.-Lubawa (2013 rok)
 • pomiar syt.-wys. dna rzeki Nogat przy elektrowni wodnej w miejscowości Szonowo (2013 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla realizacji projektu sieci telekomunikacyjnej - odc. Prabuty -Trumieje, dł. ok. 17km (2012 rok)
 • ustalenie linii brzegowej Strugi Młyńskiej - obr. Jaźwiska i Opalenie dł. ok. 6.0km (2012 rok)
 • obsługa budowy sieci kanalizacji sanitarnej - miasto Malbork, dł. 2.5km (2011 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. powiatowa odc. Iława-Wola Kamieńska, dł. 7.0km (2011 rok)
 • sporządzenie projektów podziału wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną niezbędną do wydania decyzji ZRID - dr. 20 Bytów-Konarzyny 101 działek (2010 rok)
 • sporządzenie projektów podziału wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną niezbędną do wydania decyzji ZRID - dr. 541 Lubawa -Lidzbark W. 171 działek (2009 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr 20 odc. Bytów-Konarzyny, dł. 6.0km (2009 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 541, 545 Lubawa-Lidzbark oraz Działdowo-Nidzica, dł. 52.0km (2009 rok)
 • obsługa budowy Stacji Uzdatniania Wody w mieście Malborku wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturą drogową - miasto Malbork (2008 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu energetycznego - pomiar dna rzeki Nogat miejsc. Piekło (2008 rok )
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 218 odc. Koleczkowo-Chwaszczyno, dł. 8.5km (2008 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. powiatowa odc. Pogorzała Wieś-Miłoradz, dł. 6.0km (2007 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 224 odc. Godziszewo-Szpęgawa, dł. 13.0km (2007 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 234 odc. Skórcz-Gniew, dł. 5.5km (2007 rok)
 • obsługa budowy sieci co - m. Malbork, dł. 1km (2007 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 229 odc. Jabłowo-Pelplin, dł. 6km (2007 rok)
 • obsługa budowy wieży telefonii cyfrowej wraz z infrastrukturą - miejscowość Malbork( 2007 rok)
 • obsługa budowy sieci energetycznej - gm. Malbork, dł. 1km (2007 rok)
 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości - droga powiatowa odc. Kończewice-Lisewo Malb., dł. ok. 5km (2006 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 522, 523 odc. Górki-Gardeja, dł. 53.0km (2006 rok)
 • obsługa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - miasto Malbork, dł. 5km (2006 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 222 miejscowość Starogard Gd., dł. 2.0km (2006 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu energetycznego - pomiar dna rzeki Szkarpawy miejscowość Rybina (2006 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych (3 d) przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 227 miejsc. Sztum, dł. 2.5km (2005 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 522 miejscowość Sztum, dł. 1.5km (2005 rok)
 • obsługa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - miasto Malbork, dł. 4km (2005 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla realizacji projektu sieci energetycznej - gm. Markusy, obr. Jeziorno dł. ok. 3km (2004 rok)
 • mapa do celów projektowych przeznaczona dla realizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej - gm. Malechowo, dł. ok. 31km (2004 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 210 miejsc. Ustka, dł. 2.5km (2003 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla realizacji projektu sieci energetycznej - miejscowość: Krynica Morska, dł. ok. 3km (2003 rok)
 • wykonanie numerycznej mapy branżowej przebiegu sieci co miasta Malborka (2003 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 222, 224, 225 odc. Godziszewo- Gołebiewko, dł. 6.5km (2002 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla realizacji projektu sieci telekomunikacyjnej - miejscowości: Jegławki, Skandławki, Wiklewo, Kolkiejny, Pieszewo, Maruny, Skierki, Nakomiady, Salpik, Babieniec, dł. ok. 25km (2001 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 522 odc. Czernin-Gorki, dł. 1.3km (2000 rok)
 • numeryczna mapa do celów projektowych przeznaczona dla projektu inwestycji drogowej - dr. 501 odc. Krynica Morska-Nowa Karczma, dł. 1.5km (2000 rok)
Top